kondolencje na białym tle krzyż i treść kondolencji
Facebook
Facebook
YouTube

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Mirosława Kępczyńskiego
wieloletniego pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.
Człowieka życzliwego, koleżeńskiego i uczynnego.
Rodzinie Zmarłego oraz jego Kolegom z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Zastępca Burmistrza