Facebook
Facebook
YouTube

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Pawła Kowalskiego
wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.
Rodzinie Zmarłego oraz Jego Kolegom z Zespołu Szkół Nr 2
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk
wraz z pracownikami
Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku