KOMUNIKAT WS. SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY
Facebook
Facebook
YouTube

16 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na terenie gminy Pułtusk, chcące ubiegać się o świadczenia pieniężne z tego tytułu w kwocie 40 złotych za osobę dziennie, proszone są o składanie wniosków.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (kartami osób przyjętych do zakwaterowania) należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.
W wypełnianiu wniosków pomocy udziela pani Anna Dworecka – Pułtusk, ul. Stanisława Staszica 35, pokój nr 106.

ZAŁĄCZNIK do pobrania
Wniosek o świadczenie pieniężne i załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania:

Urząd Miejski w Pułtusku