MIAS (logo)
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach dofinansowania zostaną wykonane następujące zadania:

Renowacja mogiły wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Jeżewo

Celem zadania jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci narodowej oraz jego znaczeniu dla lokalnej społeczności poprzez renowację mogiły z okresu II wojny światowej, w której pochowany jest nieznany żołnierz Wojska Polskiego, poległy we wrześniu 1939 r. w miejscowości Jeżewo.
W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany remont mogiły. Planuje się, po uprzednim demontażu istniejących elementów mogiły, montaż nowych, zachowując i szanując istniejący kontekst oraz kompozycję. Zostanie również zakupiona i zamontowana lampa energooszczędna. Projekt w założeniu ma poprawić dostęp i podkreślić symbolikę tego miejsca.

Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Gnojno

Celem zadania jest zakupienie i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ww. wsi Gnojno. Zastosowanie rozwiązań LED w oświetleniu ulicznym przyniesie wiele korzyści. Mieszkańcy sołectwa Gnojno skorzystają z zupełnie nowej jakości oświetlenia przestrzeni publicznych, będą bezpieczniejsi i będą mieszkali w bardziej komfortowych warunkach. Spadnie zużycie energii elektrycznej, co spowoduje oszczędności budżetowe, a ponadto zostanie ograniczona emisja CO2 do atmosfery. Dobre oświetlenie jest bardzo ważnym elementem ułatwiającym ruch od zmierzchu aż do świtu. Instalacja nowoczesnego oświetlenia nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców i da im większe poczucie bezpieczeństwa, ale również będzie miała wpływ na poprawę ogólnego wizerunku wsi.

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponikiew

Celem zadania jest doposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ponikiew w klimatyzatory ścienne. W ramach przedmiotowego zadania zostaną zakupione i zamontowane w świetlicy klimatyzatory ścienne z funkcją chłodzenia i grzania, sterowane pilotem.
Jest to jedyny obiekt na terenie sołectwa umożliwiający spotkania w pomieszczeniu zamkniętym. Spotkania odbywają się najczęściej w okresie wysokich lub niskich temperatur na zewnątrz. Przebywanie wówczas w wypełnionej sali, przy wysokich temperaturach otoczenia, bywa nie tylko dyskomfortem dla uczestników, ale stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Zamontowanie klimatyzacji polepszy samopoczucie i zapewni użytkownikom odpowiednie warunki termiczne również podczas bardzo niskich lub wysokich temperatur na zewnątrz.

#Mazowszepomaga   #programywsparcia   #solidarnośćmazowiecka

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku