INFORMACJE Z ZAKRESU OŚWIATY

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Pułtusk. W przypadku większej …
Podpisanie umowy na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w PSP nr 4 w Pułtusku
W poniedziałek, 16 listopada 2020 r. w Pułtusku  Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka podpisała z …
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie …
Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i …
Kolejne stypendia wręczone
15 października br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył stypendia motywacyjne uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie. …
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku otrzymali stypendia motywacyjne
7 października br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył stypendia motywacyjne 20 uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. …
Ogólnopolska Konferencja “Żłobki i Kluby Dziecięce 2020”
W dniach 17-18 września w Domu Polonii w Pułtuska odbywa się Ogólnopolska Konferencja „Żłobki i Kluby Dziecięce 2020” pod hasłem „Bo jakie początki …
PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY PUŁTUSK DO ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Pod koniec sierpnia Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski i Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Dorota Sobotka odbyli wizję lokalną w …
Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej
Na stronie internetowej MEN została udostępniona specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, …
10 ZASAD DLA UCZNIA
Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.Często myj ręce.Nie dotykaj oczu, ust i nosa.Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.Uważnie słuchaj …
WSKAZÓWKI DLA RODZICA
Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.Sprawdzaj na bieżąco informacje …
Wsparcie na nauczanie zdalne w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
3 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą …
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 czerwca br.
Do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Należy podkreślić, że …
WSPARCIE NA NAUCZANIE ONLINE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU
Gmina Pułtusk została zakwalifikowana jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania …
KOMUNIKAT DOT. DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK
Informujemy, że oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, wznawiają swoją działalność od środy, 13 maja 2020 r.  W sprawie zasad …
ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BOBACH
Informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku został utworzony  Punkt Przedszkolny w Bobach przy Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie, który będzie funkcjonował od 1 …
KOMUNIKAT DOT. DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK
Informujemy, że Żłobek Miejski w Pułtusku i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk wznawiają swoją działalność od poniedziałku, 11 maja 2020 …