Dziś jest:

Strona Główna

PROGRAM 500+

1_500plusMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 17 Sierpnia 58 informuje, iż będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+.

Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka (I piętro, pok. 4 i 5), drogą pocztową lub elektronicznie.
Druki wniosków i załączników udostępniane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku w godzinach urzędowania tj.:
w poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00
oraz w Urzędzie Miejskim w Pułtusku w godzinach urzędowania tj.:
w poniedziałek 8.00-17.00,
wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00,
a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku bip.mops.pultusk.pl oraz Urzędu Miejskiego w Pułtusku – www.pultusk.pl

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r.
do 30 września 2017 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//