PROGRAM 500+

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 informuje, iż jest realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+.

Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, drogą pocztową lub elektronicznie.

Druki wniosków i załączników
udostępniane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku

w godzinach urzędowania tj.:

w poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00

a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
bip.mops.pultusk.pl