FUNDUSZE UNIJNE

Samorząd Gminy Pułtusk realizuje projekty współfinansowane w Funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym lokalne społeczeństwo może poszerzać swoje umiejętności zawodowe, korzystać z kursów edukacyjnych oraz zajęć sportowych. Realizowane są również inwestycje, które mają znaczny wpływ na poprawę infrastruktury drogowej oraz ogólną estetykę na terenie gminy.

Gmina Pułtusk realizuje projekt z Funduszy Europejskich Excellent start to be SMART. Plakat reklamujący projekt.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezpłatne kursy językowe i komputerowe. Plakat informacyjny.

Gmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.