Facebook
Facebook
YouTube

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne
wszystkich uchodźców z Ukrainy,
przebywających na terenie gminy Pułtusk – zarówno w miejscach zbiorowego zakwaterowania, jak też w lokalach prywatnych.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 15.00
w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk

З А П Р О Ш Е Н Н Я

Запрошуємо Всiх  уходцiв з Укаїни,
якi перебувають в  районi Пултуска  на збори iнформацiйнi.
Збори вiдбудуться в пятницю 4 березня 2022р. о 15.00 годинi
в Саалi Манеж Дому Полонiї Пултуск.

Мер мiста Пултуск
Wojciech Gregorczyk