SZKOLENIE

Szkolenie w wersji e-learning’ owej na temat „Zmian w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO” dostępne jest na stronie https://e-szkolenia.nist.gov.pl/

Materiał stanowi kompendium teoretyczno-praktyczne odnoszące się do stosowania przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119
z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO) i ich praktycznych konsekwencji w codziennej praktyce jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny dostęp do kursów w tym serwisie wymaga utworzenia indywidualnego konta użytkownika na stronie https://e-szkolenia.nist.gov.pl/login/signup.php.