Facebook
Facebook
YouTube

Мер мiста Пултуска повідомляє, що з 16 березня 2022 р. (середа) у Мiськiй Радi в Пултуску, вул. Ринек 13 (кімната на другому поверсі), у робочі дні з 9.00 до 15.00 год. буде функціонувати ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ПРО ДОПОМОГУ БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ.

Працiвники Мiської Ради в мiстi Пултуску :

– допомога в заповненні заявки на номер PESEL (при собі необхідно мати документ, на підставі якого перетинався кордон – біометричний паспорт,

внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження дітей) ;

– безкоштовно роблять фото для вашої заяви;

– встановлять термін подання заявки на номер PESEL до вiдповiдного центру (ЦНАП).

Працiвники центру соціального захисту населення в мiстi Пултуску:

– надають інформацію про соціальні та сімейні виплати громадянам України.

Спiвробiтники Центру зайнятостi населення в мiстi Пултуску:

– надають інформацію про реєстрацію в Органах зайнятості та працевлаштування громадян України в Польщі.

Крім того, Інформаційний пункт надаватиме інформацію щодо заяви на отримання грошової допомоги у зв’язку iз забезпеченням умов проживання та харчування громадян України.

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że od 16 marca 2022 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 13 (sala na I piętrze), w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00 będzie funkcjonował PUNKT INFORMACYJNY O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku:
 –  pomogą w wypełnianiu wniosku o nadanie numeru PESEL (należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczono granicę – paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci);

–  wykonają bezpłatnie fotografię do wniosku;
–  wyznaczą termin złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku:

– udzielą informacji na temat przysługujących obywatelom Ukrainy świadczeń socjalnych i rodzinnych.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku:

– udzielą informacji na temat rejestracji w Urzędzie Pracy oraz zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce.

Ponadto w Punkcie Informacyjnym można będzie uzyskać informację w sprawie wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.