Cyfrowy katalaog zbiorów w formacie 2D – Pułtusk na starych pocztówkach

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe

ZBIORY 2D

Widok na cerkiew od strony kanału w Pułtusku – fotografia z odręczną notatką na odwrocie wykonaną ołówkiem

Ulica Piotrogrodzka (dzisiejsza ul. I. Daszyńskiego) w Pułtusku

Widok z mostu na ulicę Świętojańską w Pułtusku

Widok na zamek w Pułtusku od strony Narwi

Zamek w Pułtusku od strony Narwi

Widok na zamek w Pułtusku od strony Narwi

Widok z wieży ratuszowej na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła oraz cerkiew pw. Świętej Trójcy w Pułtusku

Grupa ludzi na przystani w Pułtusku

Przystań w Pułtusku

Pozdrowienia z Pułtuska – dziesięć widoków Pułtuska

Wieża ratuszowa w Pułtusku od strony północnej z neogotycką remizą strażacką

Cerkiew pw. Świętej Trójcy w Pułtusku

Ulica Świętojańska w Pułtusku

Ulica 3 Maja w Pułtusku

Gimnazjum Męskie w Pułtusku

Widok na rynek z wieżą ratuszową w Pułtusku od strony kolegiaty

Panorama Pułtuska od strony Narwi

Widok na rynek z dzwonnicą kolegiaty pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku od strony wieży ratuszowej

Widok na kaplicę pw. św. Marii Magdaleny i rynek w Pułtusku od strony zamku

Widok na fragment rynku w Pułtusku zimą od strony południowej

Widok na kaplicę pw. św. Marii Magdaleny i rynek w Pułtusku od strony zamku

Teatr w Pułtusku – budynek Pułtuskiego Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego

Widok na Most Świętojański w Pułtusku

Zjazd Sędziów Pokoju – fragment Traktu Petersburskiego

Teatr w Pułtusku

Widok na przystań i budynek wojskowy w Pułtusku od strony Narwi

Most na Narwi w Pułtusku

Zniszczony most na Narwi w Pułtusku

Widok z mostu na ulicę Świętojańską w Pułtusku

Widok na zamek w Pułtusku od strony Narwi

Widok z cerkwi w kierunku kompleksu koszarowego w Pułtusku

Most na Narwi

Panorama Pułtuska od strony Narwi z wędkarzami

Widok na wschodnią pierzeję rynku i dzwonnicę kolegiaty pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku

Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła i Gimnazjum Męskie w Pułtusku od strony północno-zachodniej

Widok ogólny – widok z cerkwi na Trakt Petersburski (dzisiejsza ul. 3 Maja) w Pułtusku

Widok ze wzgórza zamkowego na rynek w Pułtusku

Ulica Świętojańska – widok z góry na Most Świętojański i ulicę Świętojańską w Pułtusku

Więzienie w Pułtusku – widok na dawny klasztor reformatów

Baszta murów obronnych w Pułtusku

Kościół ewangelicki – dawny kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Pułtusku

Kaplica pw. św. Marii Magdaleny w Pułtusku od strony południowej

Widok na fragment miasta z kościołem pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku

Widok na miasto z mostu na Narwi w Pułtusku

Widok na cerkiew od strony kanału w Pułtusku

Widok na cerkiew od strony ul. Baltazara w Pułtusku

Widok na zachodnią pierzeję rynku w Pułtusku z niemieckim taborem wojskowym

Widok na hotel Victoria w Pułtusku

Kościół pw. Świętego Krzyża w Pułtusku

Widok na Most Świętojański w Pułtusku

Widok na kolegiatę pw. Zwiastowania NMP i dzwonnicę podczas targu w Pułtusku

Zawody wioślarskie w Pułtusku

Widok na zachodnią pierzeję rynku i wieżę ratuszową z neogotycką remizą strażacką

Widok na rynek z kolegiatą pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku i dzwonnicą od strony wieży ratuszowej

Procesja na rynku w Pułtusku

Przystań w Pułtusku

Zawody wioślarskie w Pułtusku

Ulica Świętojańska – widok na Most Świętojański i figurę św. Jana Nepomucena w Pułtusku

Rynek w Pułtusku zimą

Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku od strony południowo-zachodniej

Widok na wieżę ratuszową i rynek w Pułtusku z chodnika wschodniej pierzei

Widok na kaplicę pw. św. Marii Magdaleny i wieżę ratuszową w Pułtusku

Wieża ratuszowa w Pułtusku z remizą od strony południowej

Widok na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła oraz kanał w Pułtusku

Widok na zachodnią pierzeję rynku w Pułtusku od strony zamku

Ulica Świętojańska w Pułtusku od strony mostu

Widok na zamek w Pułtusku z mostu na Narwi

Widok na zamek w Pułtusku od strony południowej

Widok na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku od strony kanału

Widok na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku od strony kanału

Baszta murów obronnych w Pułtusku

Wieża ratuszowa z neogotycką remizą strażacką od strony północno-zachodniej

Widok na kościół pw. św. Piotra i Pawła oraz kanał w Pułtusku

Widok na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła oraz kanał w Pułtusku – pocztówka z korespondencją w j. ros., trzema pieczęciami pocztowymi i znaczkiem

Widok na cerkiew od ul. T. Kościuszki w Pułtusku – fotografia z odręczną notatką na odwrocie wykonaną ołówkiem

Fasada kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Pułtusku – fotografia z odręczną notatką na odwrocie wykonaną ołówkiem

Fasada kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Pułtusku – fotografia z odręczną notatką na odwrocie wykonaną ołówkiem

Widok na Most Świętojański (kozacki) w Pułtusku

Widok z dzwonnicy kolegiaty na rynek z wieżą ratuszową i remizą oraz zamek w Pułtusku

Widok z dzwonnicy kolegiaty na zachodnią pierzeję rynku i kościół pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku

Widok na cerkiew od strony kanału w Pułtusku

Panorama Pułtuska od strony Narwi

Ulica Piotrogrodzka (dzisiejsza ul. I. Daszyńskiego) w Pułtusku

Widok z dzwonnicy kolegiaty na rynek z wieżą ratuszową i remizą oraz zamek w Pułtusku

Widok na Plac Teatralny z budynkiem Pułtuskiego Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego

Widok na cerkiew od strony kanału w Pułtusku

Widok na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła oraz kanał w Pułtusku

Widok ze wzgórza zamkowego na rynek w Pułtusku

Zniszczony most na Narwi

Widok z wieży kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku na zabudowę przyrynkową

Widok z wieży kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku na zabudowę przyrynkową

Widok na mosty na Narwi w Pułtusku

Widok na nabrzeże Narwi w Pułtusku

Widok z wieży kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku na zabudowę przyrynkową

Wieża ratuszowa w Pułtusku od strony północnej z neogotycką remizą strażacką i targiem

Fasada kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku

Widok na cerkiew od ul. T. Kościuszki w Pułtusku

Fasada kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku

Wieża ratuszowa w Pułtusku od strony północnej z neogotycką remizą strażacką

Widok na cerkiew od strony ul. 3 Maja (Petersburskiej) w Pułtusku

Wieża ratuszowa w Pułtusku od strony północnej z neogotycką remizą strażacką

Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku od strony południowo-zachodniej

Ochotnicza straż pożarna przed neogotycką remizą strażacką i wieżą ratuszową

Widok na dzwonnicę kolegiaty pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku

Wieża ratuszowa w Pułtusku od strony północnej z neogotycką remizą strażacką

Widok ogólny od strony kanału w Pułtusku

Dzwonnica kolegiaty pw. Zwiastowania NMP w Pułtusku

Widok na zamek w Pułtusku od strony Narwi

Widok z dzwonnicy kolegiaty na kościół pw. św.św. Piotra i Pawła w Pułtusku

Kościół poreformacki – widok na kościół pw. św. Józefa z ulicy