Informacja o kursach języka polskiego (baner)
Facebook
Facebook
YouTube

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku planuje organizację kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Poniżej załączamy ankietę badającą potrzeby szkoleniowe. Osoby zainteresowane kursem, wypełnioną ankietę powinny złożyć osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, ul. Nowy Rynek 3.

Wydział Promocji Kultury i Sportu

Служба Зайнятості в Пултуську (польською Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku) планує організувати курси польської мови для громадян України. Нижче ми додаємо анкети, щодо потреб у навчанні. Особи, зацікавлені в курсі, повинні подати заповнену анкету особисто до Служби Зайнятості в Пултуську (польською Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku), вул. Новий Ринек, 3.

Департамент сприяння культурі та спорту.