Miesiąc: październik 2023

NGO (Non-Governmental Organization) sign on colorful wooden cube

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku art. 5aczytaj więcej…

EKO-TRENINGI w Pułtusku 9

W zeszły weekend, 28-29 października 2023 r., odbyły się zdrowe treningi w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku w ramach akcji Eko-październik.Liczna grupa mieszkańców naszego miasta wzięła udział w treningu wzmacniającym, prowadzonym przez trenera Tomka Kowalskiego oraz w treningu “Zdrowy Kręgosłup”, prowadzonym przez trenera-fizjoterapeutę Damiana Giełzakowskiego. Toczytaj więcej…

Warsztaty kulinarne - Kuchnia Kresów Wschodnich 12.11.2023r. godz. 15.00 CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W PUŁTUSKU UL. RYNEK 13 (baner)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty kulinarne “KUCHNIA KRESÓW WSCHODNICH“, które odbędą się 12 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku, ul. Rynek 13.Zapisy na warsztaty od 2 listopada 2023 r. – tel. 23 306 72 60. Liczba miejsc ograniczona. Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzęduczytaj więcej…

Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk – etap II (3)

Trwa II etap modernizacji oświetlenia w gminie Pułtusk. Zadanie polega na: Wymianie  źródeł światła ulicznego w istniejących oprawach zainstalowanych na słupach położonych w ulicach: ul. Rybitew, ul. Szkolna, ul. Rynek, ul. Staszica, ul. Aleja Polonii, ul. Kotlarska, ul. P. Skargi, ul. Świętojańska, ul. M. Konopnickiej, ul. Benedyktyńska (142 sztuk). Wymianieczytaj więcej…

Ślubowanie Pierwszaków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej 34

W czwartek, 26 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej najmłodsi uczniowie przeżyli swoją pierwszą ważną uroczystość – Pasowanie na Ucznia.Na uroczystą imprezę przybyli wybitni goście: mąż Ireny Szewińskiej Patronki Szkoły Sławomir-Janusz Szewiński; polski sportowiec, olimpijczyk Paweł Wiesiołek; były lekkoatleta i fotograf sportowy Leszekczytaj więcej…

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 listopada 2023 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanymw Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na indywidualny nrczytaj więcej…

Nieodpłatne porady prawne oraz poradnictwo obywatelskie (baner)

Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje, iż w 2023r. realizuje, na terenie Powiatu Pułtuskiego, zadanie publiczne, polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz podejmowaniu działań z zakresu edukacji prawnej. Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtuskuczytaj więcej…

Wykład „Jak żyć długo i szczęśliwie, czyli co jeść i jak się ruszać żeby dożyć 100?” (14)

Ciekawe i pożyteczne spotkanie z trenerem personalnym odbyło się 26 października 2023r., w Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Wykład „Jak żyć długo i szczęśliwie, czyli co jeść i jak się ruszać żeby dożyć 100?” cieszył się dużym zainteresowaniem. Dietetyk Marcin Michalski omówił kwestie dotyczące prawidłowego odżywiania się i treningu oraz to, żeczytaj więcej…

Ślubowanie Pierwszaków w Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie 16

25 października 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Tradycyjna uroczystość pasowania na uczniów to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci, które przygotowywały się do niego bardzo ambitnie. Piękne mundurki i czapkiczytaj więcej…

Ślubowanie pierwszoklasistów PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku 18

W czwartek, 26 października 2023 r. 52 uczniów klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku zostało przyjętych w poczet społeczności szkolnej. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, a uroczystego pasowania każdego z nich dokonał Dyrektor Szkoły Kamil Grabowski. Ten symboliczny moment poprzedził występ artystyczny nowych uczniówczytaj więcej…

Gminny Konkurs Papieski w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie 4

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie corocznie organizuje Gminny Konkurs Papieski pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku. W tym roku konkurs odbył się już po raz szesnasty. 26 października 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród jego laureatom. Konkursczytaj więcej…

Plakat LGD Zielone Mosty Narwi. Treść plakatu: LGD Zielone Mosty Narwi inforumje o rekrutacji na SZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ DZIECI W szkoleniu mogą brać udział pełnoleteni osoby fizyczne, mające miejsce zameldowania na pobyt stały na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. Gmin: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) będące pracownikami placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, podstawowych klas 0) z obszaru dziłąnia LGD Tremin rekrutacji: do 7 listopada do godz. 12.00 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 502 240 354 biuro@zielonemostynarwi.pl www.zielonemostynarwi.pl/ekolok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt. "Ekologicznie lokalnie" współfinansowana jes ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału. Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej projektu „Ekologicznie Lokalnie: https://zielonemostynarwi.pl/ekolok/index.php/aktualnosci/rekrutacja-szkolenie-dla-kadry-pedagogicznej-z-zakresu-edukacji-ekonomicznej-dzieci Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwiczytaj więcej…