Kategoria: KOMUNIKATY

Sticky

Nowy harmonogram obowiązujący w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku(w załączeniu do pobrania). Pułtusk Pułtusk – zabudowa wielorodzinna Gnojno, Boby, Chmielewo, Lipa, Kleszewo, Olszak Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek Gromin, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Moszyn Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Trzciniec, Zakręt Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwaczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku uprzejmie informuje, że wyznaczył stanowiska handlowe przeznaczone pod działalność w zakresie okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy przed Dniem Wszystkich Świętych. Osoby zainteresowane dzierżawą stanowisk handlowych w pobliżu cmentarza przy ul. Kościuszki oraz Domu Pogrzebowego przy ul. Sienkiewicza, proszone są o złożenie podania do tut. Urzędu Miejskiegoczytaj więcej…

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026

Sticky

W związku z prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Ankieta zawiera 18 zagadnień, w których znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Przy każdym pytaniu wielokrotnegoczytaj więcej…

Jak przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 sierpnia 2020 r. (Dz.U. poz. 1420) od 4 września br. Straż Miejska może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, brak segregacji odpadów lubczytaj więcej…

WYPEŁNIJ ANKIETĘ - BANER

Szanowni Państwo!Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowanyczytaj więcej…

Po przejściowym wstrzymaniu ruszyły ponownie prace remontowo-adaptacyjne piwnic starego ratusza. Inwestycja realizowana jest w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych, a została zaplanowana w ramach projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie toczytaj więcej…

Czipowanie psa

Sticky

Właściciele psów, mieszkający na terenie miasta i gminy Pułtusk, mogą skorzystać z bezpłatnego oznakowania swojego zwierzęcia w jednym z wybranych przez Gminę gabinetów weterynaryjnych. Czipowanie krok po kroku Prosimy o zgłaszanie się właścicieli psów do Straży Miejskiej w Pułtusku przy ulicy Staszica 35. Od Straży Miejskiej uzyskuje się wniosek o czipowanie.czytaj więcej…

INFORMACJA

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 września 2020 r. upływa termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym wczytaj więcej…

Wychodząc naprzeciw coraz częstszym oczekiwaniom mieszkańców gminy Pułtusk, zwracających się do Burmistrza w sprawach dotyczących zmian przeznaczenia gruntów, gmina podjęła działania na rzecz przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze naszej gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk przygotowane przedczytaj więcej…

Sticky

Od 1 września br. nastąpi znacząca zmiana organizacji ruchu spowodowana dalszym postępem prac przy remoncie ulic starego miasta. Ulica Benedyktyńska na odcinku od mostu do ul. Rynek wraz z częścią ulicy przyległej do dzwonnicy zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przeprawa mostowa  odbywać się będzie przez most Świętojański. Część ulicy Rynekczytaj więcej…