Kategoria: KOMUNIKATY

wnioski suszowe

Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Pierwotnie nabór wniosków przez ARiMR miał trwać do 31 października. Następnie został przedłużony doczytaj więcej…

Konsultacje-spoleczne

PRZEDMIOT KONSULTACJI: Program współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „programem”. TERMIN ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI: 5 listopada 2019 r. TERMIN ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI: godz.czytaj więcej…

Zapraszamy do udziału konkursie fotograficznym, którego organizatorem jest Gmina Pułtusk. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma w swoich zbiorach ciekawe fotografie w formie cyfrowej, ukazujące walory naszej gminy (zabytki, przyrodę, wydarzenia) na tle jednej z czterech pór roku. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 fotografie, po jednej zczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych.czytaj więcej…

Sticky

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Tematem tegorocznego konkursu są “Trzej Królowie w Pułtusku”. Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Pułtusk i Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie. Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu do pobrania w załącznikach. REGULAMIN KONKURSU (docczytaj więcej…

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż firma GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. przystąpi do prowadzenia robót geologicznych w ciągu planowanej obwodnicy Pułtuska. Roboty będą prowadzone na podstawie projektu robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Decyzją Nr 233/19/PE Z DNIA 3.10.2019 r.  W ramach badań przewiduje się wykonanie : – 1111czytaj więcej…

Gmina Pułtusk informuje, iż na mocy podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie porozumienia, istnieje możliwość  składania wniosków o dotację, w ramach programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk. Wyznaczeni pracownicy zostali przeszkoleni przez WFOŚiGW do obsługi programu i udzielania niezbędnych informacji oczytaj więcej…

INFORMACJA

Informujemy, że Gmina Pułtusk nie przyjmuje wniosków o  udzielenie dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczneze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd” Wnioski składa się bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa. Więcej informacji na temat Programu naczytaj więcej…

DECYZJA GDDKIA W SPRAWIE WYBORU WARIANTU NR 1 OBWODNICY

Gmina Pułtusk została poinformowana przez Generalną  Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad,  iż przyjęto WARIANT 1 przebiegu obwodnicy Pułtuska. Powyższy wariant został rekomendowany  do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.czytaj więcej…

W nawiązaniu do informacji z dnia 07.06.2019 r. dotyczącej wyłączenia skrzyżowania ulic Świętojańskiej i Rynek Gmina Pułtusk informuję, że uległy zmianie terminy, w których skrzyżowanie będzie nieczynne.  Utrudnienia będą trwały od dnia 17 czerwca 2019 r. Skrzyżowanie będzie nieczynne przez około 4 tygodnie.  W tym czasie dojazd do rynku będzieczytaj więcej…