Kategoria: KOMUNIKATY

Bezpłatna kontrola stanu technicznego samochodów i konsultacje z fachowcami, a to wszystko w ramach wydarzenia promującego bezpieczeństwo drogowe. W piątek 20 września do Pułtuska zawita ekipa ProfiAuto PitStop, aby udzielić tamtejszym kierowcom informacji na temat kondycji ich pojazdów i zachęcić do regularnych kontroli stanu technicznego auta. ProfiAuto PitStop to bezpłatnaczytaj więcej…

Działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Gminy Pułtusk zwołuję uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 21 września 2019 r. o godz. 12.00 na którą serdecznie zapraszam.Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządkuczytaj więcej…

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH INFORMACJA – KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ KARTA DO POBRANIA – KLIKNIJ Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – KARTA DO POBRANIA KLIKNIJczytaj więcej…

INFORMACJA

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że: od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup olejuczytaj więcej…

Efekty modernizacji nawierzchni ulicy Rynek możemy obserwować z dnia na dzień. Do użytku oddano odcinek od ul. Benedyktyńskiej do ul. Świętojańskiej.  Otwarty został również przejazd na skrzyżowaniu od ul. Świętojańskiej do rynku. Aktualnie w wyniku kontynuowanych prac zamknięto dojazd do rynku od al. Polonii. Przewidywany termin zakończenia prac na tymczytaj więcej…

W Gminie Pułtusk funkcjonują dwa punkty zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Rybitew 32 i Płocochowo przy numerze 95. Punkty selektywnej zbiórki odpadów czynne są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00, w soboty od 8:00 do 14:00. Odpady oddawane są na PSZOK na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamiczytaj więcej…

Bezpieczeństwo dla każdego z nas jest najważniejsze, dlatego powinniśmy zadbać o nie sami. W czasie wakacji zmienia nasz dotychczasowy porządek, czujemy się swobodni, rozluźnieni i beztroscy. Niestety podczas wakacji czyhają na nas różne zagrożenia, na które musimy być przygotowani. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało broszurę informacyjną pt. “Bezpieczne wakacje”. Wartoczytaj więcej…

DECYZJA GDDKIA W SPRAWIE WYBORU WARIANTU NR 1 OBWODNICY

Gmina Pułtusk została poinformowana przez Generalną  Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad,  iż przyjęto WARIANT 1 przebiegu obwodnicy Pułtuska. Powyższy wariant został rekomendowany  do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.czytaj więcej…

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że na stronie internetowej www.lebart.pl w zakładce „Serwis” znajduje się „Formularz zgłoszenia usterki – Inwestycja Gmina Pułtusk” za pomocą którego osoba posiadająca instalację solarną (zainstalowaną w ramach projektu „Chwyć swój promyk słońca”) ma możliwość zgłoszenia usterki swojej instalacji. Odczytaj więcej…

W nawiązaniu do informacji z dnia 07.06.2019 r. dotyczącej wyłączenia skrzyżowania ulic Świętojańskiej i Rynek Gmina Pułtusk informuję, że uległy zmianie terminy, w których skrzyżowanie będzie nieczynne.  Utrudnienia będą trwały od dnia 17 czerwca 2019 r. Skrzyżowanie będzie nieczynne przez około 4 tygodnie.  W tym czasie dojazd do rynku będzieczytaj więcej…