Życzenia na Święto Policji 2
Facebook
Facebook
YouTube

„Warto Służyć każdemu człowiekowi
i dla każdego warto się poświęcić”

– Kard. Stefan Wyszyński

Szanowne Policjantki, Szanowni Policjanci, Pracownicy Policji

24 lipca to wyjątkowy dzień dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Polskiej Policji.

103 lata temu, w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego powołano organizację, której funkcjonariuszki i funkcjonariusze z oddaniem i poświęceniem do dzisiaj służą Ojczyźnie oraz społeczeństwu. Obchodzone w rocznicę tego wydarzenia Święto Policji, jest dniem szczególnym – uhonorowaniem ciężkiej i pełnej poświęceń pracy. Przypomina także o randze tego zawodu.

W tym wyjątkowym dniu jakim jest Święto Policji mamy zaszczyt przekazać Państwu, w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk, Samorządu Gminy Pułtusk oraz własnym, słowa najwyższego szacunku i uznania. Wiemy, jak ważne jest dla nas wszystkich poczucie bezpieczeństwa, które zawdzięczamy w znacznej mierze służbie funkcjonariuszy Policji, licznym akcjom, podejmowanym z odwagą i determinacją.

Zakładając policyjny mundur, przyjęliście wielki ciężar odpowiedzialności, niezwykle poważne zobowiązanie, że będziecie wiernie służyć narodowi, strzec jego bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia.

Dzisiaj w Święto Policji składamy Państwu za to serdeczne podziękowania. Doceniamy Państwa wysiłki, widzimy ich efekty. Z uznaniem obserwujemy starania mające na celu zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom, zwłaszcza tym, które dotyczą naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Dziękujemy za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań.

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku z Samorządem Gminy Pułtusk. Za sumienność, profesjonalizm, skuteczność i szybkość reagowania. Pomimo wielu niebezpieczeństw z jakimi spotykają się Państwo w swojej służbie, jesteście zawsze blisko ludzi, gotowi podejmować ryzyko oraz kształtować postawę poszanowania ładu i porządku publicznego.

Składamy najlepsze życzenia również Państwa rodzinom i bliskim. Ich wsparcie i wyrozumiałość są niezbędne dla skutecznego i konsekwentnego wykonywania misji jaką jest służba w Policji. Wyrazy szacunku kierujemy do wszystkich pracowników Policji oraz policyjnych emerytów i rencistów.

Gratulujemy przyznanych awansów i wyróżnień.

Życzymy spokojnej i bezpiecznej służby oraz satysfakcji z pracy. Abyście na co dzień doświadczali zrozumienia, wsparcia i sympatii mieszkańców.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

życzenia na święto policji treść