Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W sobotę 21 sierpnia w podzamkowej tawernie świętowano Jubileusz 35-lecia istnienia Pułtuskiego Stowarzyszenia Trzeźwości „ŚWIT”. Na uroczystość licznie przybyli znakomici goście. W trakcie spotkania nie zabrakło wielu podziękowań, gratulacji i życzeń. W imieniu Burmistrza Pułtuska list gratulacyjny odczytała i kosz słodkości zasłużonemu Stowarzyszeniu przekazała Pani Dorota Sobotka Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku. W treści życzeń czytamy m.in.:
Z okazji Jubileuszu 35-lecia istnienia Pułtuskiego Stowarzyszenia Trzeźwości „ŚWIT”, na ręce Pana Prezesa Piotra Skiby składam wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia życzenia satysfakcji z pracy i niesienia pomocy bliźnim. Swoim zaangażowaniem dajecie Państwo świadectwo, że można trwać w abstynencji i żyć pełnią życia. Jesteście wielką nadzieją dla tych, którym nie jest łatwo podnieść się z upadku. Cenię pomoc Państwa udzielaną ludziom potrzebującym w dochodzeniu do abstynencji, przybliżaniu im wzorca kultury życia bez alkoholu, wspieraniu w kształtowaniu rozwoju osobistego oraz radzeniu sobie z problemami życiowymi, jak również w upowszechnianiu idei trzeźwościowych. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Życzę Państwu wielu sukcesów osobistych, zawodowych oraz przy podejmowaniu kolejnych inicjatyw społecznych, jak też, by idee Stowarzyszenia były jego niewzruszonym fundamentem na kolejne lata i jubileusze.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku