ZMIANA TERMINU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, termin zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju, został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r. W czasie … Czytaj dalej ZMIANA TERMINU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCHczytaj więcej…