Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  okres  ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli został przedłużony do 26 kwietnia włącznie. W tym okresie, tak jak dotychczas, kształcenie będzie odbywać się na odległość.

Egzaminy maturalne oraz zaplanowane na 21 – 23 kwietnia egzaminy ósmoklasistów odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu. Informacja o nowych terminach zostanie ogłoszona, co najmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Przedłużono również zawieszenie działalności żłobków.

Wydział Edukacji i Promocji