ŻŁOBKI I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 3 LAT

Placówki utworzone przez Gminę Pułtusk:

Żłobek Miejski
ul. Rafała Karajewskiego 3B, 06-100 Pułtusk
tel. 786 901 992, e-mail: zlobek@pultusk.pl
strona BIP : www.zm-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor- Katarzyna Kalińska