ratusz
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek położonych w obrębie 9 i 10 miasta Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 9 miasta Pułtusk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia majątku Gminy Pułtusk w formie aportu do spółki — SIM Północne Mazowsze Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia majątku Gminy Pułtusk w formie aportu do spółki –  SIM Północne Mazowsze Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk.
 12. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 13. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz