Pierwsza strona projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027
Facebook
Facebook
YouTube

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027.

Konsultacje trwać będą od 17 do 31 marca 2023 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji. Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
2) za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
4) osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro pokój nr 125a.

W załączeniu do pobrania:

Projekt Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego:

Formularz konsultacji:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku