Zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursach pn. Mazowiecka Lady D. oraz Mazowiecki Gentleman D.
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konkursach pn. Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D., w których nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami i te działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak również mężczyźni, którzy wezmą udział w konkursie w tych samych kategoriach. Zgłoszenia do konkursów są przyjmowane do 30 kwietnia 2023 r.

„Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek” – konkurs jest organizowany jako promocja aktywnych, odważnych i ambitnych kobiet z niepełnosprawnościami, a także w celu przełamywania stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami. W tym roku odbywa się czwarta edycja konkursu na terenie województwa mazowieckiego. Pomysł zaczerpnięty jest z Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek – Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna), który na Śląsku zainicjował senator Marek Plura.
Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Kandydatki do konkursu mogą być zgłaszane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego.

„Mazowiecki Gentleman D.” – konkurs jest organizowany jako promocja aktywnych, odważnych i ambitnych mężczyzn z niepełnosprawnościami, a także w celu przełamywania stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest autorskim uzupełnieniem dotychczasowych edycji przeznaczonych tylko dla kobiet i dziewczyn. W tym roku odbywa się po raz drugi.
Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla mężczyzn działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla mężczyzn działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – kategoria dla mężczyzn działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe” – kategoria dla mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla mężczyzn pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego.

W załączeniu linki do szczegółowych informacji, regulaminów i formularzy zgłoszeniowych do wzięcia udziału w konkursach:

https://mcps.com.pl/kategoria/mazowiecka-lady-d/

https://mcps.com.pl/kategoria/mazowiecki-gentleman-d/

Źródło foto z poprzedniej edycji konkursów: https://mcps.com.pl/

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku