Burmistrz Wojciech Gregorczyk. Zdjęcie burmistrza siedzącego przy biurku. W tle flagi Pułtuska, Polski i Unii Europejskiej
Facebook
Facebook
YouTube

Podobnie jak w ubiegłym roku wkrótce na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawi się pierwsza część, a po pewnym czasie druga część, prezentacji filmowej pt. DZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINY PUŁTUSK ZREALIZOWANE W 2021 ROKU ORAZ PLANY NA 2022 ROK.
Tytułem zapowiedzi filmu przedstawiamy wypowiedź Burmistrza Pułtuska Wojciecha Gregorczyka, będącą wstępem do prezentacji:

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pułtusk,

mijający rok był dla nas, tak jak i dla całego świata, kolejnym rokiem niepewności i obaw. Pandemia covidowa, która stała się wszechobecna, wymusiła dalsze ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, znacząco wpłynęła na budżet gminy. Tym bardziej mieliśmy okazję przekonać się, czy możemy liczyć na siebie nawzajem w trudnych chwilach. Uważam, że wobec wszelkich utrudnień i ograniczeń zdaliśmy ten niełatwy egzamin. Każdy z nas starał się żyć normalnie, wypełniać swoje obowiązki zawodowe i rodzinne pomimo kolejnych przeszkód, obostrzeń, nakazów i zakazów.

Aby miasto oraz gmina mogły się rozwijać, niezbędna jest umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, pozabudżetowych, bez konieczności zaciągania przez Gminę kolejnych kredytów. Od początku kadencji staramy się zabiegać o nie, co jak sądzę, można zauważyć po mnogości zrealizowanych lub kontynuowanych inwestycji. Miniony 2021 rok był pod tym względem kolejnym, bardzo udanym czasem.

Powiódł się remont zabytkowych piwnic pod Ratuszem oraz pod Wzgórzem Abrahama – rzadkie obiekty w znaczeniu perełek i atrakcji historyczno-turystycznych. Podobnie, remont kapitalny wiekowej kamienicy przy ulicy Rynek 13 – obecnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, z którego właśnie Państwa pozdrawiam.

Powiodły się inwestycje w zakresie poprawy warunków komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej ulic: Baltazara wraz z parkingiem, Sienkiewicza, Bartodziejskiej, Granicznej oraz Sarbiewskiego i drogi wewnętrznej przy ul. Traugutta. Ukończona została przebudowa ulicy Sosnowej, co pozwoli uniknąć zalewania budynków przy tej ulicy. Kontynuowaliśmy budowę i przebudowę dróg wiejskich w miejscowościach: Lipniki Nowe, Głodowo i Przemiarowo. Zakupiony został nowy elektryczny bus do transportu miejskiego o większej pojemności, który zastąpił wysłużone zielone busiki. Wkrótce przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sienkiewicza będzie zainstalowana druga już nowoczesna automatyczna toaleta.

Udało się zrealizować pięć kolejnych inwestycji w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w Bobach, Kokoszce, Chmielewie, Płocochowie i Przemiarowie. Znacząco rozbudowaliśmy miejski monitoring poprzez ułożenie kilkunastu kilometrów własnej sieci światłowodowej i podłączenie kilkunastu nowych kamer. W siedzibie Straży Miejskiej utworzyliśmy od podstaw Centrum monitoringu, które było i jest bardzo potrzebne. Zdołaliśmy wyremontować i udoskonalić kolejne fragmenty infrastruktury oświetlenia ulicznego, np. na ulicy Staszica. Dodam, że zadania tego rodzaju są realizowane w kolejności zgodnej ze składanymi wnioskami.

W  minionym roku wybudowaliśmy również kolejne odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Realizowaliśmy także inwestycje wspólnie z samorządem powiatowym: rzeźba grupowa nawiązująca do „Wspomnień niebieskiego mundurka” Wiktora Gomulickiego – dar z okazji 580 rocznicy istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi oraz gruntowny remont mogiły żołnierzy poległych w okolicach naszego miasta w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Na rok 2022 mamy równie ambitne plany inwestycyjne: kontynuację potężnego projektu „Strefy Zieleni Miejskiej” na czterech kolejnych obszarach: plac Piłsudskiego, dalsza część Pasażu Klenczona, park Narutowicza od strony ulicy Baltazara oraz park przy ulicy Solnej. W ramach środków gwarantowanych promesami Polskiego Ładu planujemy kontynuację remontów pułtuskich ulic, w tym: ulic Przechodnia, Zaułek, Nadwodna, Krajewskiego i ulice na dwóch osiedlach mieszkaniowych. Pojawiła się również szansa na nowoczesną przebudowę stadionu i wybudowanie długo oczekiwanego sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego oraz bieżni tartanowej.

W ubiegłym roku została przeprowadzona gruntowna modernizacja zaplecza kuchennego i świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 oraz została rozpoczęta budowa nowego przedszkola wiejskiego w Przemiarowie, którego otwarcie jest planowane na dzień 1 września tego roku. Został również złożony wniosek o dofinansowanie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 5 i opracowywana jest dokumentacja projektowa budynku przedszkolnego na Popławach przy Zespole Szkół nr 2.

Obecnie rozpoczynamy przebudowę i uatrakcyjnienie multimedialne miejskiej fontanny. Rozpoczniemy również odnowienie szlaków rowerowych wraz z odbudową i modernizację istniejących wiat rowerowych. Dzięki pozyskaniu środków od samorządu województwa mazowieckiego wkrótce rozpoczniemy remont będącej w bardzo złym stanie technicznym świetlicy wiejskiej w Płocochowie.

Koniec ubiegłego roku przyniósł dwa tragiczne pożary mieszkaniowych budynków komunalnych. 20 rodzin straciło w nich dach nad głową. Jako samorząd musimy podjąć bardziej zdecydowane działania w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej w naszym mieście. W tym celu w grudniu ub.r. utworzyliśmy razem z innymi 7 miastami i gminami spółkę pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – Północne Mazowsze, która będzie się zajmowała budową mieszkań na wynajem.

Warto również zauważyć, że po okresie niezbyt dobrego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sytuacja znacznie się poprawiła. Spółka PPUK została doposażona przez Gminę w 3 w miarę nowe pojazdy do ich odbierania, pojawiło się wiele nowych altan do zbierania i segregowania odpadów i, co najważniejsze, nie ma sytuacji, że odpady nie są odbierane.

Aktywność samorządu gminnego to nie tylko inwestycje, nie tylko zadania administracji publicznej, to również obowiązek zapewnienia wspólnocie rozwoju intelektualnego, kulturowego i duchowego. Takich projektów w minionym roku również nie zabrakło.

Nie ukrywam, że na podsumowaniach pracy samorządu gminy wolałbym spotykać się z Państwem osobiście, lecz na obecną chwilę prezentacja elektroniczna jest jedyną bezpieczną drogą wzajemnego porozumiewania się.

Zapraszam Państwa do obejrzenia obydwu części prezentacji i do dzielenia się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na adres e-mail w niej podany. 

Dziękuję za uwagę.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku