Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk zakupiła w trybie przetargu nieograniczonego 275 szt. pojemników o pojemności
1100 litów w celu usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki zostaną przekazane zarządcom budynków wielolokalowych. Nowe pojemniki są w pięciu frakcjach: szkło, papier, biodegradowalne, tworzywa sztuczne + metale i zmieszane. Najwięcej pojemników jest w kolorze żółtym do tworzyw sztucznych i metali z racji potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska