Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Gmina Pułtusk pozyskała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Pułtusk”, na zadanie z zakresu budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w wysokości 215.000,00 zł. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 404.040,40 zł. W ramach ww. zadania został wykonany odcinek drogi z masy bitumicznej o długości 673 m i szerokości 5 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano i wykonano również z kruszywa. Przebudowa drogi została zakończona i wkrótce nastąpi odbiór techniczny inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest firma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych