Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Nawiązując do publikacji z dnia 6 marca br., dotyczącej inwestycji drogowych i modernizacyjnych przy alei Wojska Polskiego 13A, B, C, D, F, po analizie przebiegu przyłącza ciepłowniczego przeznaczonego dla budynku przy alei Wojska Polskiego 13A, którego usytuowanie okazało się możliwe po stronie trawnika,
z satysfakcją informujemy, że udało się zakończyć wszystkie prace związane z utwardzaniem terenu
i remontem wjazdu do osiedlowych zabudowań, sklepów i hurtowni. W ostatnim etapie prac wymieniono podłoże, w całości ułożono kostkę brukową, odzyskaną z rozbiórek nawierzchni z ulic Nowy Rynek i Jana Pawła II (części gminnej) oraz dokonano nasadzeń nowych roślin na rabatach. Teren przyozdobią pęcherznice w dwóch kolorach oraz tawuła, gatunki odporne na suszę i warunki miejskie. W planach na rok 2021 pozostaje do wykonania przyłączenie budynku przy alei Wojska Polskiego 13A do sieci ciepłowniczej i działania termomodernizacyjne poprzez wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz likwidacja
30 pieców niespełniających wymogów środowiskowych, z udziałem dofinansowania ze środków programowych Działania 4.3.1 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk. Wykonawcą robót była firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba z miejscowości Ołdaki.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych