Stary piec kopcący
Facebook
Facebook
YouTube

Informujemy, że Gmina Pułtusk z dniem 28 lipca 2020 r. zakończyła nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk”, mający  na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.

W dalszym ciągu można starać się o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz termomodernizacji budynku w programie „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji o programie na stronach: http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych