Koniec roku szkolnego
Facebook
Facebook
YouTube

Od środy 22 czerwca br. do piątku 24 czerwca br. odbywały się w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk, uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/22.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk – Burmistrz Wojciech Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak oraz Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska.

W środę, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku pożegnała swoich Absolwentów – uczniów klas VIII, a w piątek odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII. Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak zabrała głos w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk oraz wręczyła nagrody uczniom z najwyższą średnią ocen w szkole: Wiktorii Sosińskiej z klasy IV b oraz Bartoszowi Ciszewskiemu z klasy IV a.

Na zakończeniu roku szkolnego 2021/22 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk, życzenia do uczniów, dyrekcji i grona pedagogicznego skierował Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski. Wręczył nagrodę uczennicy z najwyższą średnią ocen w szkole: Mai Stępniewskiej z klasy V a.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, która podzielona była na trzy etapy, życzenia do poszczególnych uczniów skierowali Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski oraz Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska. Nagrodę uczniowi z najwyższą średnią ocen w szkole Maciejowi Pietrzykowskiemu z klasy IV wręczył Burmistrz Wojciech Gregorczyk. Uroczystości w PSP nr 3 były również okazją do wręczenia przez Burmistrza Miasta Pułtusk nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły Pani Beacie Bielińskiej- nauczycielowi PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

W czwartek, 23 czerwca br. w sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbyło się zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. W imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk, głos zabrał Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski. Wręczył także nagrodę uczennicy z najwyższą średnią ocen w szkole- Michalinie Chodkowskiej z klasy VIII c. Podczas uroczystości nagrodę za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły otrzymała z rąk Zastępcy Burmistrza Pani Beata Królak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Podczas zakończenia roku szkolnego 2021/22 w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, życzenia do dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów skierował Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk. Nagrodę za najwyższą średnią ocen w szkole otrzymał Mateusz Kołaczek, uczeń klasy IV.

W piątek 24 czerwca br. odbyło się również zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie. W imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk, życzenia do społeczności szkolnej skierował Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski. Nagrodę za najwyższą średnią ocen w szkole otrzymała Oliwia Bocheńska, uczennica klasy VIII.

Zakończenie roku szkolnego to ważny i uroczysty dzień nie tylko dla uczniów pułtuskich szkół podstawowych. W środę i czwartek odbyły się także zakończenia roku w przedszkolach. Na zaproszenie dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 4 w Pułtusku, w przedszkolnych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk- Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak oraz Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu