Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej (zjeżdżalnie))
Facebook
Facebook
YouTube

W dniu 6 czerwca br. Gmina Pułtusk podpisała umowę z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o .o .  na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie przystani miejskiej
i  terenu przy ul. Solnej”

Zagospodarowanie przystani miejskiej jest kontynuacją zadania, którego pierwszy etap ukończony został w 2022r.

Przedmiotem podpisanego kontraktu, jest wykonanie elementu zagospodarowania terenu parku przy ul. Solnej, stanowiącego wyposażenie placu zabaw, w tym urządzenie wodnego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej, dostawą i montażem elementów zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw, wykonaniem schodów terenowych i podestu przy placu zabaw.

Plac zabaw wyposażony będzie w następujące urządzenia zabawowe:

Zestaw wspinaczkowy w postaci pajęczyny, rozległej plecionki linowej, zabawka służy do zabawy wspinaczkowej, ćwiczy równowagę i balansowanie a dodatkowo wyposażona jest
w zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej, panel wspinaczkowy, gumowe stopnie, bujawki, tunele wspinaczkowe, liny z dyskami obrotowymi. Na urządzeniu może przebywać jednocześnie większa ilość dzieci.

Wrak statku – zestaw o drewnianej konstrukcji z trzema platformami, wyposażony
w kompas, gniazdo do obserwacji, relingi, gretingi itp.

Urządzenia dla strefy „piasek i woda”;  pompa, śruba archimedesa – spirala umożliwiająca transport wody do góry poprzez kręcenie korbą, koło młyńskie kubełkowe, kołomłyńskie łopatkowe, śluzy wraz z układem kanałów z elementów kamiennych.

Zjeżdżalnie terenowe.

Hamak.

Trapy wspinaczkowe.

Mini koparka, którą można obracać o 360o wyposażona w dwie dźwignie, obrotowy słupek
 i siedzisko.

Całość uzupełnią siedziska liniowe z formowanego polietylenu w kolorze turkusowym korespondującym z wcześniej zamontowanymi elementami małej architektury (ławkami, koszami
i stojakami rowerowymi).

Zadanie realizowane przy udziale środków z programu  Jessica 2 na realizację projektu rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2. :  Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych