I Konkurs Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego 57
Facebook
Facebook
YouTube

I edycja Konkursu Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego, która odbyła się 26 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, okazała się wyjątkowo udanym przedsięwzięciem.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowano do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poziom indywidualnych występów o charakterze edukacyjno-artystycznym, w konkurencji recytacji i pięknego czytania, dla których bazą były poezja i proza („Wspomnień Niebieskiego Mundurka”) Fantazego, zachwyciły licznie przybyłych uczestników imprezy. Przed ogłoszeniem wyników Przewodnicząca Komisji Konkursowej Pani Joanna Gregorczyk potwierdziła jednomyślność jurorów w tej sprawie i pogratulowała wykonawcom wspaniałego przygotowania. Konkurs był objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta Pułtusk i Starosty Pułtuskiego. Starostę reprezentowała Wicestarosta Pani Beata Jóźwiak, a Burmistrza – Zastępca Burmistrza Pan Mateusz Miłoszewski.
Na ręce pomysłodawczyń i organizatorek tej nad podziw pozytywnej rywalizacji – Pań Anny Majewskiej – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi oraz Bożeny Potyraj – Dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela – Burmistrz Wojciech Gregorczyk przesłał zasługujący na uwagę list:

Gratuluję Paniom powzięcia ambitnego wyzwania organizacji I Konkursu Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego. Jest dla mnie wielkim zaszczytem objęcie tego projektu Honorowym Patronatem wraz ze Starostą Pułtuskim.
Utwory Wiktora Gomulickiego od zawsze były bliskie memu sercu i bardzo swojskie. Może dlatego, że źródłowo każdemu z nas nieobojętne. Nikt wcześniej, ani później nie opisywał tak pięknie i barwnie w swoich utworach Pułtuska, jego mieszkańców, Narwi i szaty roślinnej. Nie ma też w jego dziełach klisz zapożyczonych od ówczesnych wielkich liryków i prozaików światowej sławy – Heinego czy Musseta, jakie spotyka się u autorów współczesnych Gomulickiemu. W ocenie znawców utwory literackie Fantazego są odzwierciedleniem jego oryginalnej i dojrzałej twórczości.
Uczestnikom I Konkursu Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego życzę powodzenia oraz sukcesów.

A oto klasyfikacja laureatów:

Kategoria I – konkurs recytacji
I miejsce – Zuzanna Mosakowska, PSP nr 4 z kl. sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku,
II miejsce – Malwina Uchrońska, PSP nr 2 z oddz. int. im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku,
III miejsce – Kinga Jaskulska, PSP nr 3 z oddz. int. im. T. Kościuszki w Pułtusku,
Wyróżnienia – Maria Kowalska, PSP nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku oraz Magdalena Świderska, Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach.

Kategoria II – konkurs pięknego czytania
I miejsce – Maria Rzeczkowska, ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
II miejsce – Tomasz Kruszewski, LO im. P. Skargi w Pułtusku,
III miejsce – Anna Skura, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie,
Wyróżnienie – Eliza Matusiak, Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku