Maluch + 2022 - 2029
Facebook
Facebook
YouTube

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 27 kwietnia 2023 r. ogłosił wyniki naboru do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W ramach niniejszego Programu, Gmina Pułtusk otrzyma środki finansowe
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 4 446 888,00 zł
oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 599 974,13 zł, tj. łącznie 5 046 862,13 zł, na utworzenie 124 miejsc w żłobkach.

Środki te zostaną przeznaczone na adaptację tj. dostosowanie budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka, w tym dostosowanie do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni, uzupełniająco pierwsze wyposażenie itp. Gmina Pułtusk planuje otworzyć żłobki w dwóch lokalizacjach.

Ogromnym wsparciem będzie  również dofinansowanie na utrzymanie przez okres 3 lat wszystkich nowo utworzonych miejsc opieki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), które wyniesie około 837 zł miesięcznie na każde z nowo utworzonych miejsc, łącznie 3 731 904,00 zł.

Celem programu „Maluch+” 2022-2029, jest stworzenie wysokiej jakości, dostępnej terytorialnie
i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki. Cel, jakim jest wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet Przedsięwzięcie stanowi element aktywnej polityki rodzinnej, którą realizuje Gmina Pułtusk.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych