Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż w wyniku kolizji drogowej uległa zniszczeniu tablica na nekrologi umiejscowiona przy skrzyżowaniu ulic Romualda Traugutta i 17 Sierpnia.
Gmina Pułtusk zakupi nową tablicę, która zostanie niezwłocznie zamontowana w miejscu poprzedniej.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska