Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Informujemy, że w związku z kontynuacją robót drogowych w ulicy ks. Piotra Skargi, polegających na utwardzeniu podłoża jezdni, ułożeniu kostki brukowej i jej zaspoinowaniu, konieczne jest wyłączenie z ruchu kołowego od dnia 13 sierpnia br. wjazdu na zaplecze siedziby PSS Społem od strony ul. ks. Piotra Skargi (pomiędzy budynkami na ul. Świętojańskiej 2 i ks. Piotra Skargi 11/13).
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku