Panorama Pułtuska z placem Piłsudskiego w centrum zdjęcia
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Odnosząc się do artykułu zamieszczonego w Tygodniku Pułtuskim nr 21, 23-29 maja 2023 r.,
należy stwierdzić iż sam tytuł artykułu jest dalece nietrafiony „Trująca roślina przy placu zabaw”.

Założenie inwestycyjne obejmowało znacznie szerszy zakres urządzenia terenu, mianowicie rewitalizacji poddany został cały skwer im. J. Piłsudskiego znajdujący się pomiędzy ulicami  ks. Piotra Skargi, Kotlarskiej oraz al. Polonii, a nie tylko plac zabaw.

Skwer zaprojektowano jako teren zieleni ogólnodostępnej (niczym nieograniczony) dedykowany szerokiemu gronu odbiorców/użytkowników.

Zatem nie jest to typowy plac zabaw, gdzie podstawowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo najmłodszych jest ogrodzenie.

Przyjmując taki wariant projektowy, który kierowany jest do użytkowników z różnych przedziałów wiekowych dokonano podziału przestrzenno-funkcjonalnego, dedykując dany element przestrzeni wybranej grupie wiekowej. I tak odnosząc się do istniejącej (stan sprzed projektu – tzw. Ogródek Jordanowski) funkcji terenu, pozostawiono plac zabaw jako jedną z kilku funkcji terenu.

Inną funkcją jest ścieżka  sensoryczna, miejsca odpoczynku – liczne ławki, w tym jedna nieco oddalona od pozostałych tzw. ławko-donica umożliwiająca osobom, które  mniej chętnie przebywają
w skupiskach namiastkę samotni. Jeszcze inną funkcję ma element konstrukcyjny – pergola dedykowana miastom partnerskim Pułtuska. 

Planując nasadzenia wokół pergoli wzięto pod uwagę jej solidną konstrukcję i pokaźne rozmiary. Zatem wybór padł na wisterię (glicynię), która oprócz niewątpliwego uroku w okresie kwitnienia, jest pnączem szybkorosnącym, a na tym w szczególności  zależało, gdyż celem było
jak najszybsze pokrycie roślinnością drewnianej konstrukcji, dając tym samym w okresie upałów schronienie przechodniom.

Wiedząc, że założenie nie stanowi typowego, ogrodzonego placu zabaw, w dodatku z każdej strony ograniczone jest ulicą, po której odbywa się normalny ruch kołowy, pozostawienie dzieci bez nadzoru rodzica wiąże się ze skrajną nieodpowiedzialnością. W punkcie czwartym regulaminu korzystania
 z placu zabaw, na Skwerze im. J. Piłsudskiego w Pułtusku, widnieje  zapis, że „dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. Zatem jeżeli nawet,
 jak określa gazeta „trująca roślina” posadzona przy pergoli, która jednak nie jest zlokalizowana bezpośrednio przy urządzeniach placu zabaw, nie powinna stanowić większego problemu, gdyż każdy odpowiedzialny rodzic lub opiekun małoletnich, nie powinien swojej pociechy pozostawiać
bez opieki i nadzoru.

Ważną informacją, o której gazeta nie wspomina , jest fakt , że trujące są szczególnie strąki i owoce znajdujące się w strąkach rośliny, sam kwiat zaś w niektórych krajach używany jest jako przyprawa.

Ponadto określenie „rośliny trującej” przypisane jest wielu roślinom a efekty spożycia zwykle pozostawiają jedynie dyskomfort trawienny w postaci rozstroju żołądka.

Analizując źródła, nie jest trudno dotrzeć do informacji, iż wisteria (glicynia) po spożyciu nasion
lub strąków powoduje właśnie skutki jak wyżej wymienione, oczywiście w ekstremalnych przypadkach po większej ilości spożycia elementu rośliny skutki zdrowotne mogą być poważniejsze.

Takie skutki wywołuje znacznie większa ilość roślin powszechnie występujących w przestrzeniach miejskich, np. ligustr, cis, bluszcz pospolity, barwinek, kalina koralowa, trzmielina, laurowiśnia czy konwalia.

Z uwagi na tematykę artykułu podkreślić należy, że oczywiście w przyrodzie występują rośliny silnie trujące, których spożycie już choćby śladowych ilości grozi śmiercią, przykładowo zimowit, wawrzynek wilczełyko, datura czy oleandry.

Mając na uwadze  troskę o najmłodszych informujemy, że Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jako spółka gminna zajmująca się pielęgnacją zieleni, systematycznie po przekwitnieniu będzie usuwać przekwitłe kwiaty celem zapobieżenia zawiązywania się strąków i owoców.

Nie mniej edukacja jest niezwykle ważna i oczywiście zawsze pożądana jest wiedza o właściwościach roślin zarówno tych prozdrowotnych, jak i tych szkodliwych.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych