Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zaprasza na SPEKTAKL TEATRALNY dla najmłodszych w wykonaniu aktorów Teatru Maska w Krakowie 15 listopada 2023 r. godz. 17.30 Wstęp Wolny Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek Realizacja zadania profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 Książka-uczy-leczy-pomaga (plakat 2)

Teatrzyk dla najmłodszych