Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Wybrano miejsce na PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH W PUŁTUSKU. Będzie nim hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14, która zostanie wyodrębniona na czas realizacji zadania.
Gmina Pułtusk we współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Centrum Medycznym Gajda-Med – miejscowym podmiotem wykonującym działalność leczniczą podjęła szereg działań przygotowawczych, mających na celu właściwą organizację pracy punktu szczepień masowych (PSM). Wiąże się z tym m.in. prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych ułatwiających pacjentom dostęp do odpowiednich miejsc/lokali obsługi szczepień w celu usprawnienia wykonywania zabiegów, profesjonalne wyposażenie pomieszczeń, które będzie miało na celu ułatwienie pracy kilku zespołom realizującym szczepienia, zagwarantowanie ochrony osób oraz płynności i bezkolizyjności przebiegu całości przedsięwzięcia.
Pracę punktu szczepień masowych (PSM) systematycznie wspierać będzie Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna z kilkunastu gminnych jednostek.
Gotowość do przeprowadzenia masowych szczepień w naszym mieście będzie możliwa od 19 kwietnia br. zgodnie z rządowym „Harmonogramem i procedurą tworzenia punktów szczepień masowych”.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku