Facebook
Facebook
YouTube

Rozpoczęte w październiku roboty inwestycyjne mające na celu utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ulicy Traugutta 23, czyli tzw. drogi pożarowej, dobiegły końca. 23 grudnia Gmina Pułtusk rozpoczęła procedurę odbioru robót. Po jej zakończeniu zamieścimy zdjęcia obrazujące wygląd tego miejsca przed i po remoncie.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku