logo szlachetnej paczki 4
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk po raz kolejny wspiera działalność SZLACHETNEJ PACZKI REJON PUŁTUSK, m.in. finansując posiłki dla wolontariuszy.
Informujemy, że do końca listopada można zgłaszać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej do lidera SZLACHETNEJ PACZKI REJON PUŁTUSK – pani Katarzyny Rzepeckiej – tel. 691-916-661.  
10 i 11 grudnia br. w WEEKEND CUDÓW – wolontariusze dostarczą paczki potrzebującym osobom/rodzinom.

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl darczyńcy, mogąc określić lokalizację, znajdą listę rodzin w potrzebie.
Zachęcamy do włączenia się w akcję i pomoc rodzinom z rejonu Pułtusk.

Jeżeli ktoś nie jest w stanie zorganizować grupy osób, aby udzielić wsparcia wskazanym na stronie SZLACHETNEJ PACZKI rodzinom, może przynieść dary rzeczowe do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI mieszczącego się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku (wejście od ulicy Harcerskiej) już od 9 grudnia w godzinach 17.00-20.00.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku