Podpisanie umowy
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

3 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

Wartość projektu dla wszystkich partnerów to 35 mln zł, w tym 28 mln zł to środki z UE, a ponad 5,2 mln zł to środki z budżetu województwa mazowieckiego. Istotnym jest to, że partnerzy – samorządy nie muszą zabezpieczyć w swoich budżetach środków na wkład własny.

Opracował: Wydział Edukacji i Promocji   

fot. www.mazovia.pl