Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice
Facebook
Facebook
YouTube
  • Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
  • Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
  • Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
  • Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
  • Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
  • Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
  • Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
  • W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
  • Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
  • Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.
Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice

oprac. Ministerstwo Edukacji Narodowej