traktor w polu i rolnik
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. oraz odpowiednie zaświadczenie z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Składanie wniosków w 2022 roku, w związku z istniejącymi ograniczeniami, będzie odbywać się poprzez złożenie wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami  DO SKRZYNKI KORESPONDENCYJNEJ:

– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (pon. godz. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00)

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW BĘDZIE UDZIELANA JEDYNIE PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU:

– w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00

– od wtorku do czwartku w godzinach od 10:00 do 14:00

Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku
tel. 23 306 72 06