Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 13 Pułku Piechoty 1 tel. 23 6922171

I. Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy przyjmowane są się od 1 sierpnia a wnioski elektroniczne od 1 lipca danego roku

1. W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do:

–  świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje do 30 listopada,

–  świadczeń alimentacyjnych oraz ich wypłata za m-c październik, następuje do 31  października.

2. W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne wraz z wymaganymi dokumentami
w okresie od 1 września do 31 października  ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 31 grudnia.

3. W przypadku złożenia wniosku o świadczenia alimentacyjne wraz z wymaganymi dokumentami we wrześniu, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 30 listopada tego roku.

II. Wnioski o jednorazowe świadczenie dobry start przyjmowane są od 1 sierpnia do
30 listopada danego roku, a elektronicznie – od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

III. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres składa się od 1 kwietnia 2021 roku, a wnioski elektroniczne od 1 lutego 2021 roku.

1. W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 30 czerwca,

2. W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w maju 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do 31 lipca.

MOPS w Pułtusku