plakat zwierzęta do adopcji
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Są w różnym wieku, każdy ma swój wyjątkowy charakter ale łączy je jedno. Szukają dobrego domu i opieki. W zamian oferują dozgonną przyjaźń, wierność i mnóstwo radości. Dodatkowo, taki przyjaciel zapewni nowemu właścicielowi regularną aktywność fizyczną podczas spacerów, co z kolei wpływa pozytywnie na dobre samopoczucie i zdrowie.

PSY DO ADOPCJI

Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Weterynaryjnej (AVMA) w 2006 roku potwierdziło, że wyjątkowa więź między człowiekiem a psem jest ” wzajemnie korzystną i dynamiczną relacją pomiędzy ludźmi i innymi zwierzętami, na którą wpływ mają zachowania niezbędne zarówno dla zdrowia, jak i dobrego samopoczucia obu stron”.

Osoby, które są zdecydowane na przyjęcie nowego domownika, proszone są o kontakt ze Strażą Miejską w Pułtusku z siedzibą przy ul. Staszica 35 w Pułtusku nr tel. 23 306 72 41 lub 510 713 731.

Wydział Edukacji i Promocji