Murek wzdłuż parku Narutowicza wraz z zamontowanymi ławkami
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z ostatecznym zakończeniem robót związanych z remontem i wymianą nawierzchni w ulicach Starego Miasta, od dzisiaj, 20 listopada, zostaje udostępniona ostatnia część ulicy Rynek na odcinku od ul. Benedyktyńskiej do ul. Młodzieżowej, wyłączona z ruchu ze względu na technologiczne wiązanie spoin.

Tym samym wracamy do reguł poruszania się pojazdów, które obowiązywały przed remontem.

Przypominamy, że wokół Rynku obowiązuje ruch okrężny jednokierunkowy, a ul. Marii Konopnickiej staje się ponownie ulicą jednokierunkową, z wjazdem z ul. Benedyktyńskiej i wyjazdem do Rynku przy dzwonnicy.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku