Święto policji 1
Facebook
Facebook
YouTube

24 lipca to dzień wyjątkowy dla Policji. W 1919 roku 24 lipca powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tej tradycji, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. Z tej okazji w przeddzień oficjalnego święta, 23 lipca w pułtuskim zamku odbyła się uroczysta zbiórka w ramach obchodów Święta Policji z udziałem funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Kapelana Pułtuskiej Policji oraz zaproszonych gości. Samorząd Gminy Pułtusk reprezentował Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

Święto Policji to czas, aby wyrazić nasz szacunek wobec służby, którą policjanci pełnią każdego dnia stojąc na straży prawa i dbając o nasze bezpieczeństwo.

“Zakładając policyjny mundur, przyjęliście wielki ciężar odpowiedzialności, niezwykle poważne zobowiązanie, że będziecie wiernie służyć narodowi, strzec jego bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia. Dzisiaj w Święto Policji składam Państwu za to serdeczne podziękowania. Doceniam Państwa wysiłki, widzę ich efekty. Z uznaniem obserwuję starania mające na celu zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom, zwłaszcza tym, które dotyczą naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Dziękuję za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań” – czytamy w liście z życzeniami i podziękowaniami dla wszystkich funkcjonariuszy pułtuskiej policji oraz pracowników cywilnych, który Burmistrz Miasta Pułtusk przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku insp. Jarosława Olszewskiego.

Święto Policji to również okazja do awansów i odznaczeń. Szefowie pułtuskiej Policji wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne 45 funkcjonariuszom. Największa liczba awansów przypadła w tym roku na Wydział Prewencji –22 funkcjonariuszy, Wydział Kryminalny – 16, Ruch Drogowy – 7.

Decyzją Komendanta Głównego Policji akt mianowania na wyższy stopień otrzymał również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku mł. insp. Sławomir Żelechowski.

Tegoroczne święto było też okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Na wniosek Przewodniczącej Zarządu Terenowego w Pułtusku, decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu nadało medal za zasługi Burmistrzowi Miasta Pułtusk – Wojciechowi Grzegorczykowi, Wicestaroście Pułtuskiemu – Beacie Jóźwiak, oraz 8 policjantom pułtuskiej jednostki.

Burmistrz Miasta Pułtusk dziękując za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków przyznał nagrody dla: starszego sierżanta Olgi Ziajkowskiej, sierżanta Łukasza Olszewskiego, aspiranta sztabowego Grzegorza Pawelczyka oraz aspiranta sztabowego Roberta Parzychowskiego. Nagrodę wręczył burmistrz Wojciech Gregorczyk wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Pułtusku inspektorem Jarosławem Olszewskim.

Nagrody również wręczyli poszczególnym policjantom: wicestarosta Beata Jóźwiak oraz wójtowie poszczególnych gmin powiatu pułtuskiego.

“Dziękuję za bardzo dobrą współpracę Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku z Samorządem Gminy Pułtusk. Za sumienność, profesjonalizm, skuteczność i szybkość reagowania. Pomimo wielu niebezpieczeństw z jakimi spotykają się Państwo w swojej służbie, jesteście zawsze blisko ludzi, gotowi podejmować ryzyko oraz kształtować postawę poszanowania ładu i porządku publicznego. Składam najlepsze życzenia również Państwa rodzinom i bliskim. Ich wsparcie i wyrozumiałość są niezbędne dla skutecznego i konsekwentnego wykonywania misji jaką jest służba w Policji. Wyrazy szacunku kieruję do wszystkich pracowników Policji oraz policyjnych emerytów i rencistów” – czytamy w liście Burmistrza Miasta Pułtusk skierowanym do przedstawicieli KP PSP w Pułtusku.

Wszystkim Policjantom, którzy otrzymali awanse, nagrody i odznaczenia serdecznie gratulujemy.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu.