Zniszczone stanowisko montazowe latarni ul. Konserwatorska 5
Facebook
Facebook
YouTube

Władze Miasta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, postanowiły o zamontowaniu dwóch stylowych lamp ulicznych na niedawno wyremontowanej w starym stylu ulicy Konserwatorskiej, pomimo znikomości miejsca na ich zainstalowanie. W przededniu ustawienia i podłączenia lamp okazało się, że przygotowany w tym celu zapas kabla na jednym ze stanowisk montażowych został przez kogoś po barbarzyńsku odrąbany siekierą, co wyraźnie widać na zdjęciach. Instalacja nowego kabla wymaga wykonania przeróbek, a to, niestety, wpłynie na przesunięcie terminu oddania inwestycji do użytku. Przykre!

Urząd Miejski w Pułtusku