Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniach od 12 do 31 sierpnia 2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przebudową alei Tysiąclecia, stanowiącej drogę powiatową Nr 3437W wraz z rondem na drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku.

Dodatkowo trudności będą występowały również w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej.
W przypadku konieczności czasowego przeniesienia przystanków i urządzenia tymczasowych poinformujemy mieszkańców oddzielnym komunikatem.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska