fontanna
Facebook
Facebook
YouTube

Mając na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców miasta i gminy Pułtusk oraz sytuację związaną ze stanem epidemiologicznym Burmistrz Miasta Pułtusk podjął decyzję o nieuruchamianiu w bieżącym sezonie fontanny miejskiej.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego funkcjonowania fontanny instalacji wodnych typu  „dry – plaża” i podobnych urządzeń zaleca się utrzymywanie w pobliżu tego typu instalacji dystansu społecznego  – jako jednego z głównych środków zapobiegania szerzenia się zakażeń wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto woda w fontannie powinna być dezynfekowana i uzdatniana w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości mikrobiologicznej co jest istotne w fontannach o zamkniętym obiegu wody, w których zakłada się możliwość korzystania przez odwiedzających i zabawy lub ochłodzenia wodą.

Gmina Pułtusk wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku planuje wykorzystać czas zamknięcia fontanny do jej remontu i dostosowania do obowiązujących wymogów w zakresie uzdatniania i dezynfekcji wody.

Jednocześnie informujemy, że podczas temperatur występujących powyżej 26 C będą funkcjonowały 3 szt. kurtyn wodnych: przy Poczcie Polskiej ul. 17 Stycznia, przy Vendo Parku ul. Nowy Rynek oraz przy pl. Teatralnym w pobliżu mostu Świętojańskiego w formie stylowej latarni  nawiązującej wyglądem do  znajdujących się na terenie „Wyspy”.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych