pieski
Facebook
Facebook
YouTube

Informujemy, iż z dniem 01.01.2020 roku wejdzie w życie Uchwała Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie opłaty od posiadania psów i o obowiązkowym składaniu oświadczeń w sprawie zgłoszenia/wykreślenia psa z ewidencji.

Druk oświadczenia dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku bip.pultusk.pl oraz na stronie pultusk.pl

Przypominamy również, że zgodnie z Uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 roku, do dnia 15 maja br. należy uiszczać opłatę od posiadania psa w wysokości 50 zł za każdego psa.

Opłat można dokonywać na rachunek bankowy Bank PKO BP/o Pułtusk nr 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Informacji w sprawie uiszczania opłaty można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 7 Urzędu Miejskiego w Pułtusku – Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel. 23 306 72 07

Oświadczenie posiadania/wykreślenia psa z ewidencji – kliknij i pobierz

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Martyna Turek