Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku, w związku z powtarzającymi się incydentami kradzieży na targowisku miejskim w Grabówcu, prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przy dokonywaniu zakupów, trzymanie zasuniętych torebek w zasięgu wzroku, blisko ciała, a także noszenie portfeli w wewnętrznych kieszeniach odzieży, co utrudni złodziejowi kradzież.
Zabiegani podczas zakupów ułatwiamy zadanie kieszonkowcom, którzy wykorzystują nasze roztargnienie i pośpiech.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska